lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Det här krävs för att e-handeln ska ge miljönytta

2018-03-28

montage: paket på flera rullande band på ett stort lager, henrik pålsson inlagd i höger hörn

Henrik Pålsson, docent och lektor i förpackningslogistik, vid Designvetenskaper, LTH

E-handeln skulle kunna bli ett miljövänligare alternativ till fysiska butiksbesök. Men det kräver leverans- och beteendeförändringar hos företag och konsumenter, skriver Henrik Pålsson, docent och lektor i förpackningslogistik, vid Designvetenskaper, LTH.

– Vid e-handel förändras många delar i en försörjningskedja från produktion till konsumtion. Detta kan handla om antal, geografisk placering och storlek på lager, val av transportslag, fyllnadsgrad i transport, förpackningslösning och så vidare. E-handel innebär också att företag behöver kommunicera med och distribuera produkter till konsumenter på nya sätt, eftersom butiksledet försvinner. Dessa förändringar påverkar e-handelns miljöpåverkan jämfört med traditionell handel, men hur?

Läs hela debattartikeln: Det här krävs för att e-handeln ska ge miljönytta, publicerad på aktuellhållbarhet.se 2018-03-14

Mer information: Henrik Pålsson, henrik.palsson@plog.lth.se, 046-222 76 83 


Page Manager: