lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

E-handelns logistikutmaningar 6 mars 9-12

2017-03-01

Det svenska detaljhandelslandskapet håller på att förändras och förändringen har sin grund i att handelsföretag i allt större utsträckning möter sina kunder i nya säljkanaler, som komplement till den fysiska butiken. Den 6 mars anordnar vi en halvdag kring e-handelns logistikutmaningar och kommer bland annat att prata om framväxten av nya format och affärsmodeller, utmaningar kring lager och distribution i multikanalshandel, och e-handelns returlogistik.

Tid: 6 mars 2017 kl. 09.00-12.00
Plats: Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26 Lund

Länk till anmälan

Program:

Kaffe och uppsamling från 8.30 – Bryggan Café (IKDC, utanför hörsalen). 

9.00-9-15 Detaljhandel i förändring - Jens Hultman, Ekonomihögskolan i Lund och Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet inleder.

9.15-9.45 Logistikutmaningar i multikanal - Andreas Norrman & Joakim Kembro, Lunds Tekniska Högskola. Andreas och Joakim arbetar just nu med ett projekt kring effektiv materialhantering & lagerverksamhet för ökad konkurrenskraft i multi- och omnikanaler – en studie av goda exempel bland svenska handelsföretag.

9.45-10.15 Konsumentreturer i digital handel: Balansakt i tre dimensioner - Daniel Hellström & Klas Hjort, Lunds Tekniska Högskola och Pejvak Oghazi, Linnéuniversitetet. Daniel, Klas och Pejvak har precis avslutat ett projekt kring e-handelns värdeskapande returprocess.

10.15-10.45 Mingel och fika

10.45-11.30 Byggvaror på nätet - möjligheter och utmaningar. Niklas Hamberg, Logistikchef Byggmax berättar om resan som Byggmax startade när man lanserade sin e-handel våren 2009.

11.30-12.00 E-handel - summering och framåtblick. Ulf Johansson föreståndare för Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet och har arbetat med flera olika projekt kring e-handel och multikanal.

Stående lunch, avslutande mingel

Arrangemanget är kostnadsfritt, men vi förbehåller oss möjligheten att fakturera kostnaden för måltid för den som är anmäld men inte dyker upp. Antalet platser är begränsat.


Page Manager: