lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Förpackningens roll för minskat matsvinn

2018-06-20

Hur är en förpackning som inte håller måttet? Är storpack verkligen bättre ur miljösynpunkt? Och varför har vi inte fler papperspåsar på fruktavdelningen?
Annika Olsson, professor vid Förpackningslogistik, Designvetenskaper, LTH berättar om förpackningens betydelse för minskat matsvinn.

Se videon på YouTube: https://youtu.be/uzmnArok6DM  

Mer information: Annika Olsson, annika.olsson@plog.lth.se, 046-222 97 34 


Page Manager: