lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Forskarporträtt: John Olsson

2018-10-29

John Olsson står framför en mosaikvägg

John Olsson är doktorand och aktiv vid avdelningen för Förpackningslogistik, Centrum för handelsforskning och ReLog (Retail Logistics) på Campus Helsingborg

–Det som lockar mig mest är att fokusera på olika aspekter av hållbarhet: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det är områden som jag gärna skulle vilja kunna bidra till med min forskning, säger John Olsson, ny doktorand på Förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH.

Doktorandtjänsten är inriktad på "Last Mile" — den sista biten i försörjningskedjan som får allt mer betydelse i takt med en växande e-handel. 

– Generellt sett är forskning inom förpackningslogistik ofta praktiskt användbar i näringslivet, något som jag ser som en betydelsefull bonus utöver de akademiska resultaten.

Läs hela intervjun: Forskarporträtt: John Olsson, publicerad på Centrum för handelsforskning 2018-10-18


Page Manager: