lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Framtidens transporter kräver transparens

2017-01-09

Henrik Sternberg, docent i förpackningslogistik, Designvetenskaper, LTH. Foto: Mats Nygren

I dag står vägtransporter för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp, varav tung godstrafik står för nära hälften.

– Man kör inte för skojs skull, det finns ett reellt behov av att varor ska förflyttas, säger Henrik Sternberg, docent i Förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH.  

Han menar att så länge som vägtransporterna inte blir mer reglerade, kommer de fortsätta öka. Marginalerna i branschen är extremt låga och företagen pressar priserna ytterligare. E-handeln gör också att behovet av vägtransporter ökar.

– Produkter som är märkta med Bra Miljöval och Fairtrade talar om hur och var produkten är producerad. Men miljömärkningarna talar inte om hur produkten är transporterad. Faktum är att många företag inte vet hur deras transporter går till, eftersom det finns så många mellanhänder. Det kan vara upp till fyra mellanhänder från ett transportköpande företag till ett transportutförande företag.

Transporter för en bättre framtid, artikel i Inrikes 2017-01-08


Page Manager: