lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Intelligenta returlådor för minskat matsvinn

2018-10-22

Fredrik Nilsson står framför en Powerpoint om matsvinn som projiceras på honom och duken

Fredrik Nilsson föreläser om intelligenta returlådor för chefer inom Ledarskapsarenan – ett forum som drivs i samverkan mellan Arbetsmiljöhögskolan vid Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet och Unionen Chef. Foto: Jessika Sellergren

Vi kastar för mycket mat! Bara i Sverige åker 127 kg mat i soptunnan per person och år vilket får negativa miljöeffekter som följd. Vad kan vi göra för att minska svinnet? Kan digitalisering och ny teknik bidra till att vi kastar mindre?

— Den intelligenta returlådan kan vara ett sätt att minska matsvinnet, säger Fredrik Nilsson, professor i förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH.

I lådan som transporterar mat finns digitala sensorer som berättar hur en vara mår under sin resa från producent till konsument. Vi kan exempelvis få information om transporten, om kylkedjan har hållits och vilken temperatur varan har haft vid olika tidpunkter under färden.

– Idag förutsätts ofta att om något avvikande sker under transporten så måste vi kasta maten, men många gånger slänger vi utan att det egentligen behövs. Returlådans teknik ger oss mer korrekt information om en varas hållbarhet än märkningen på förpackningen i dagsläget gör – och kan därmed leda till ett minskat matsvinn, säger Fredrik Nilsson.

Bakom projektet om intelligenta returlådor står Lunds universitet tillsammans med Svenska Retursystem, Bergendahls, Bring SCM, Orkla foods, Everfresh, Sony Mobile Communications och Ångpanneföreningen. Vinnova har finansierat forskningen.

Fredrik Nilsson föreläser om intelligenta returlådor för chefer inom Ledarskapsarenan – ett forum som drivs i samverkan mellan Arbetsmiljöhögskolan vid Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet och Unionen Chef.

Jessika Sellergren

Om intelligenta returlådor:
http://www.plog.lth.se/intelligent-packaging/

Film om intelligenta returlådor:
https://m.youtube.com/watch?list=PLhLUNZ_Xfadgzbi7NSzTWYJtSC7vXc88m&feature=youtu.be&v=4h2nALJbCL4

Ledarskapsarenan:
http://www.design.lth.se/amh/ledarskapsarenan/

Kontakt:
Fredrik Nilsson, professor i Förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet, fredrik.nilsson@plog.lth.se, 046-222 91 55.

Calle Rosengren, föreståndare Arbetsmiljöhögskolan, calle.rosengren@design.lth.se, 046-222

Jessika Sellergren, kommunikatör Designvetenskaper, jessika.sellergren@design.lth.se, 046-2228 5 10.


Page Manager: