lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Seminarium: Forskning med nytta för handelsnäringen

2017-07-06

Forskningsinblick 2017 äger rum torsdag den 5 oktober 2017,  kl. 13.00-16.30 i Stockholm.

Ny kunskap är en viktig faktor för att handelsnäringen ska vara konkurrenskraftig och Handelsrådet verkar för mer relevant och användbar forskning. Samverkan mellan näringen parter och akademin är en viktig del i att det ska kunna bli verklighet. På årets Forskningsinblick får du en inblick i nyligen avslutade och pågående projekt – med tydliga exempel på direkt användbara resultat.

Daniel Hellström, docent vid Förpackningslogistik, Designvetenskaper, LTH  berättar tillsammans med Stefan Karlsson om konsumentreturer i digital handel där det visar sig att de kunder som returnerar också är de mest lönsamma kunderna.

För mer information och anmälan, se handelsradet.se/aktiviteter/forskningsinblick-2017


Page Manager: