lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Toward Inclusive Pharmaceutical Packaging - Disputation i Förpackningslogistik 18 maj

2018-04-23

Giana Carli Lorenzini försvarar sin doktorsavhandling Toward Inclusive Pharmaceutical Packaging – An Innovation and Design Process Perspective i ämnet Förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH, Lunds universitet.

Opponent är professor Laura Bix, USA.

Datum: 18 maj 2018

Tid: kl. 9.00

Plats: Stora hörsalen, Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26 i Lund. 

Mer information: Giana Lorenzini, giana.lorenzini@plog.lth.se, 046 222 14 74

Ladda ner avhandlingen här: http://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/toward-inclusive-pharmaceutical-packaging(ed2137c3-7277-4fef-bbc0-3e21ce3cf049).html


Page Manager: