lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Trafikverket finansierar 12-årigt projekt för fossilfria godstransporter

2018-09-13

ett stort antal godståg syns mot en solnedgång

Foto: via Unsplash, Dmitrii Vaccinium

Förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH är en av flera aktörer som nu tar sig an utmaningen att sänka koldioxidutsläppen från godstrafiken. Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer genom att 2045 få bort alla utsläpp av växthusgaser. Ett viktigt delmål är att utsläppen ska reduceras med 70 procent till år 2030.

Det är bakgrunden till forsknings- och innovationsprogrammet Triple F (Fossil Free Freight), som fokuserar på ett fossilfritt godstransportsystem. Där är akademin, institut, näringslivet och offentliga samhällsaktörer engagerade i en rad projekt de närmaste tolv åren.

Trafikverket har initierat och finansierar – med 290 miljoner kronor – programmet som ligger i linje med den nationella godstransportstrategi regeringen lade fram i juni. Efter hand kommer programmet att arbeta aktivt för att fler aktörer ska gå in som finansiärer.

Fokus kommer riktas mot tre stora utmaningar:

  • Ett mer transporteffektivt samhälle.
  • Energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster.
  • Ökad andel förnybara drivmedel.

Läs pressmeddelandet: Brett forsknings- och innovationsprogram ska göra godstransporter fossilfria, publicerat av Lindholmens Science Park, 2018-08-27

Mer information: Henrik Pålsson, docent i Förpackningslogistik, henrik.palsson@plog.lth.se, 046-222 76 83   


Page Manager: