lunduniversity.lu.se

Packaging Logistics

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Varför så svårt att öppna?

2019-01-14

äldre man häller upp ett piller i handen från en burk

En undersökning visar att hälften av dem som är 80 år tar fler än sex mediciner varje dag.

Seniorer tar inte sina mediciner för att förpackningarna är för krångliga. Hur tänker tillverkarna när de gör vardagen så onödigt komplicerad?

– Det finns många som inte genomför hela sin ordinerade medicinering, säger Giana Carli Lorenzini, nybliven doktor i förpackningslogistik vid Designvetenskaper, LTH. De ger upp, tröttnar, är rädda för att blanda ihop förpackningar som är för lika.

Läs artikeln: Varför så svårt att öppna? publicerad i Senioren, 2019-01-11

Mer information om forskningen om medicinförpackningar och äldre användare:
Giana Carli Lorenzini
+46 70 281 34 39
giana.carli_lorenzini@plog.lth.se  


Page Manager: