Annika Olsson har erhållit Bo Rydins Professur i förpackningslogistik

Annika Olsson har erhållit Bo Rydins Professur i förpackningslogistik. Professuren inrättades 1994 genom initiativ från Bo Rydin att skapa en stiftelse för professuren. Gunilla Jönson var den första Bo Rydin-professorn (då i transportförpackningsteknik) som utvecklade ämnet till förpackningslogistik. Från och med den 1 maj 2011 går professuren över till Annika Olsson, som kom som doktorand till förpackningslogistik år 2000 efter flera år med olika befattningar inom livsmedels- och förpackningsindustrin. Annika disputerade år 2006 och har sedan dess varit lektor inom ämnet.

Page Manager:  | 2015-11-06