Best PhD Student Paper

Katrin Molina-Besch, doktorand på Förpackningslogistik, har fått DB Schenker`s pris för "Best PhD Student Paper", Consideration of supply chain environmental impacts during packaging development: theory versus practice. Medförfattare är Henrik Pålsson, docent på Förpackningslogistik.

Page Manager:  | 2015-11-06