Boka in PLANs Forsknings- och tillämpningskonferens

Plans Forsknings- och tillämpningskonferens är ett logistikforum för att skapa utbyte mellan yrkesverksamma praktiker och forskare/akademiker vid universitet och högskolor. 2012 arrangeras konferensen på Lunds tekniska högskola 22-23 augusti.

Vi önskar att du skickar in ett bidrag! För mer informations ladda ner inbjudan eller se PLANs hemsida. Sprid gärna informationen om konferensen inom ditt industri och forskningsnätverk!

Två viktiga datum att notera i er kalender:

22 April  -  Deadline för abstract 200-500 ord

20 Juni  -  Deadline för komplett artikel

Page Manager:  | 2015-11-06