Bra packat minskar svinn - artikel i LUM 2011

Många ser förpackningar som bara blivande sopor. Och visst kan flaskor, burkar och kartonger skräpa ner och skada naturen om de hamnar på fel ställen. Men bra förpackningar hjälper också miljön genom att minska svinnet, framhåller förpackningsforskaren Annika Olsson.

Läs hela artikeln i LUM nr 6 2011

Page Manager:  | 2015-11-06