Card Approach - bättre integration mellan förpackningen och dess innehåll - maj 2013

Card Approach är ett system utvecklat av Packbridge för att förbättra integrationen mellan förpackningen och dess innehåll. Systemet kan användas direkt i början av en förpackningsutvecklingsprocess och bygger på ett interaktivt sätt upp en kravanalys i samarbete med förpackningsindustrins kunder.

Card Approach har analyserats av Förpackningslogistik (Annika Olsson, Amanda Magnusson och Malin Olander Roese), och det har resulterat i en rapport där man slår fast att det här är ett bra sätt att effektivisera och förbättra utvecklingsarbetet. Möjligheten till mer innovativa förpackningslösningar är uppenbara.

Läs mer i Packbridge’s nyhetsbrev maj 2013

Page Manager:  | 2015-11-06