Centrum för handelsforskning invigt - 3 mars 2014

Centrum för handelsforskning är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö av internationell toppklass. Forskningsfokus ligger på varuflödet och kundmötet – två avgörande delar för en fungerande och effektiv handel. Förpackningslogistik på Lunds Tekniska Högskola är en av de medverkande parterna. De andra utgörs av forskare från Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan och Service Management på Campus Helsingborg.

Forskningscentrat invigdes den 3 mars på AF-borgen i Lund.

Ny forskning ska gå över gränsen - Sydsvenskan 2014-03-04

Kunniga kunder en utmaning för handeln - Sydsvenskan 2014-03-04

Centrum för handelsforsknings hemsida

Page Manager:  | 2015-11-06