Daniel Hellström och Fredrik Nilsson har fått ETP-utmärkelse

Daniel Hellström och Fredrik Nilsson på Förpackningslogistik har fått ETP-utmärkelser. ETP står för Excellent Teaching Practitioner. Förpackningslogtik har sedan tidigare en ETP-utmärkelse.

Page Manager:  | 2015-11-06