Design bidrar till hållbara transporter - november 2013

Smart produktdesign hänger ihop med hållbara transporter. Genom att öka fyllnadsgraden och skapa förpackningar som skyddar varorna kan transporterna bli färre.

Glöm inte bort förpackningsdesignen när du tänker hållbara transporter! Det är budskapet från Annika Olsson, professor i förpackningslogistik på Lunds tekniska högskola, och David Crafoord, professor i design på Linnéuniversitetet.

Läs hela artikeln från 2013-11-18 på Miljö&Utvecklings hemsida

Page Manager:  | 2015-11-06