Det nya vinlandet Sverige

Christina Skjöldebrand forskar i förpackningslogistik (Institutionen för designvetenskaper) på Lunds Tekniska Högskola och livsmedelsteknik på Lunds universitet och leder även ett projekt med syftet att skapa en svensk vinakademi. I framtiden hoppas Christina att Sverige ska kunna utmärka sig som ett vinland och att det vid Lunds universitet och Lunds Tekniska Högskola ska finnas en utbildning för blivande vinodlare.

Se filmen om Det nya vinlandet Sverige på Lunds universitets YouTube-kanal

Page Manager:  | 2015-11-06