Disputation i Förpackningslogistik - 25 april 214

Malin Olander disputerar i Förpackningslogistik den 25 april 2014 med avhandlingen 

From PowerPoints to Reality - Managing Strategic Change in the Paper Packaging Industry

Disputationen äger rum i Stora hörsalen på Ingvar Kamprad Designcentrum, Sölvegatan 26, Lunds Tekniska Högskola klockan 10.15. Opponent är professor Staffan Brege, Linköping.

Välkomna!

Page Manager:  | 2015-11-06