Disputation i Förpackningslogistik - 1 november 2013

Henrik Ringsberg disputerar i Förpackningslogistik den 1 november 2013 med avhandlingen 

Food Traceability in Regulated Fresh Food Supply Chains with an Emphasis on the Swedish Fishing Industry

Disputationen äger rum i Stora hörsalen på Ingvar Kamprad Designcentrum, Sölvegatan 26, Lunds Tekniska Högskola klockan 10.15. Opponent är professor Lauri Ojala, Finland.

Välkomna!

Page Manager:  | 2015-11-06