Doktorand från Förpackningslogistik invald i Packbridges styrelse - maj 2013

Malin Olander Roese, doktorand på Förpackningslogistik, har vid Packbridge's årsmöte i april blivit invald som suppleant i Packbridge's styrelse. 

Läs mer om Malin Olander Roese

Packbridge är ett internationellt förpacknings- och logistikkluster som bildades 2010. De är ett nätverk för förpackningsindustrin och alla dess intressenter – kunder, leverantörer, forskare och innovatörer. Idén med Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och människor med människor.

Packbridge's hemsida

Page Manager:  | 2015-11-06