Dynamisk märkning för ökad hållbarhet - artikel 2012

Dagens hållbarhetsmärkning är statisk och oprecis. Den leder till att producenterna garderar sig mot brister i hanteringen som man inte har kontroll över; eller förlitar sig på att hanteringen är perfekt. Dessutom skapar datummärkning osäkerhet hos konsumenten och ökar matsvinnet. Ett nytt tvärlivsprojekt ska undersöka möjligheterna att utveckla en mer dynamisk hållbarhetsmärkning.

Läs mer om projektet i artikeln från Svenska livsmedel.

Page Manager:  | 2015-11-06