Daniel Hellström receives ICHCA scholarship

ICHCA´s stiftelse för godstransport-och logistikforskning har tilldelat Daniel Hellström ett stipendium för ett bra forskningsarbete. Stipendiet uppgår till SEK 20.000. Stipendiet kommer att utdelas i samband med Logistik & Transport på Svenska Mässan i Göteborg.

Page Manager:  | 2015-11-06