Exellent research at PLOG!

Institutionerna på Lunds universitet betygsattes när den internationella forskningsutvärderingen RQ08 i onsdags offentliggjorde sina bedömningar, som gjorts inom 17 olika paneler av internationella toppforskare.

Totalt bedöms ett 30-tal forskningsmiljöer, avdelningar eller institutioner som ”outstanding”, vilket är det högsta betyget och innebär att man finns bland de världsledande på sitt område.

Fysiska institutionen räknas till LU:s ”kronjuveler” med ett tiotal världsledande grupper, däribland LTH:s nanoforskare och atomfysiker. Förbränningsfysik får betyget excellent och matematisk fysik som nära excellent. Institutionen för reglerteknik bedöms i sin helhet som outstanding.

LTH generellt bedöms ha en god till mycket god forskning. (3 och 4 på en sexgradig skala). Som excellent (5) utmärker sig bland andra Förpackningslogistik, Industriell elektroteknik och automation (IEA) och kommunikationsgruppen och datasäkerhetsgruppen inom EIT och datagrafikerna inom datavetenskap. Immunteknologi bedöms i en separat utvärdering som excellent. Excellent är också energiforskningen och aerosolforskningen, betyget gäller för hela Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi.

Läs hela nyheten här

Page Manager:  | 2015-11-06