Förpackningslogistikdagen 2006

Information och föreläsningar från Förpackningslogistikdagen 2006-10-11.

Förpackningslogistikforskning vid LTH - Gunilla Jönson
PLOG-dag 2006 - Produktutveckling
Simulering - Mats Johnsson
Forskning relaterat till RFID på förpackningslogistik - Daniel Hellström, Henrik Pålsson
Transparent production and value added traceability - Christina Skjöldebrand
Ola Johansson
Fredrik Nilsson
Kompetenscenter NGIL

Programmet från Förpackningslogistikdagen 2006.

Har du några frågor? Kontakta Mats Johnsson.

Page Manager:  | 2015-11-06