Henrik Pålsson höll sitt lic-seminarium...

Henrik Pålsson höll sitt licentiatseminarium torsdagen den 16 november på Designcentrum, Sölvegatan 26, i Lund.

Titeln på Henriks uppsats är Interorganizational collaboration in the context of introducing new technology.

Diskussionsledare är prof. Jan-Erik Rendahl, Ergonomi och aerosolteknologi, Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet.

Page Manager:  | 2015-11-06