PackBridge - nytt förpacknings- och logistikkluster

PackBridge är ett nytt förpacknings- och logistikkluster som håller på att utvecklas snabbt.

"När industrisamhället växte fram byggde man järnvägar - i dagens samhälle bygger man kluster..."

Läs hela artikeln här

Page Manager:  | 2015-11-06