PLOG-dagen 11 oktober

PLOG-dagen 2007 äger rum den 11 oktober på Ingvar Kamprad designcentrum.

Den senaste forskningen inom svensk förpackningsindustri kommer att presenteras. Dessutom visas exempel på verktyg för forskning inom området, som t ex simulering och spårbarhet.

PLOG-dagens program

För mer information, kontakta Märit Beckeman.

Page Manager:  | 2015-11-06