Presentationer från PLOG-dagen 11 oktober

Information och föreläsningar från PLOG-dagen 11 oktober 2007

Gunilla Jönsson-Hur kan förpackningslogistik bidra till ökad effektivitet och lönsamhet?
Ebba Lindegren-ISA Packaging
Mats Johnsson-Next Generation Innovative Logistics (NGIL)
Annika Olsson-Program-Product Innovation Engineering Program(PIE-p)
Ola Johansson -Asset visability på Arla
Ola Johansson-Exempel på exjobb: Microsoft
Fredrik Nilsson & Bengt Lindström-Komplexitetsteori i sjukvården
Christina Skjöldebrand & Helena Lindh-Bygga förtroende i livsmedelsvärdekedjan med riskhantering och spårbarhet
Anders Lareke-Tyranniska konsumenter

Programmet från PLOG-dagen 2007.

Har du några frågor? Kontakta Mats Johnsson.

Page Manager:  | 2015-11-06