Rester från en revolution

"Förpackningar brukar vara den första hjälp krisdrabbade länder ber om när gränserna öppnas", säger Gunilla Jönson, professor i Förpackningslogistik.

Läs hela artikeln i SvD från 20091004 här

Page Manager:  | 2015-11-06