Seminarium på temat Förtroende

Nätverket Konsumentnära Livsmedelsforskning inbjuder till Seminarium på temat: Förtroende

Vem och vad litar livsmedelskonsumenten på? Och vilka värden kan skapas genom förtroendeskapande strategier?

Måndagen den 10 mars 2008, kl. 13.30-16.00 Plats: Ingvar Kamprads Designcentrum, Sölvegatan 26, Rum DC:308

Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan sker till Håkan Jönsson, senast den 7 mars. 

E-post: hakan.jonsson@etn.lu.se Telefon: 046-2229512, 0733-603521

Program:

13.30-13.40. Välkomsthälsning, presentationer och introduktion. Håkan Jönsson, koordinator

13.40-14.20   Anders Lareke, Avd. Förpackningslogistik, LTH ”Tyranniska konsumenter initierar värdeskapande i livsmedelskedjan.”

14.20-14.50. Fika med mingel och erfarenhetsutbyte.

14.50-15.30Lena Ekelund,Område Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi , SLU Alnarp. ”Konsumenters uppfattning om svenska och ekologiska grönsaker.”

15.30-16.00   Gemensam diskussion

Page Manager:  | 2015-11-06