Söderbergska Handelspriset till Gunilla Jönson

Det Söderbergska Handelspriset på 500.000 kronor går i år till professorerna Gunilla Jönson, LTH, och Mats Abrahamsson, Linköpings  universitet. De får priset för mångåriga forskningsinsatser och kunskapsspridning om logistik och förpackningar.

– Deras insatser har bidragit till att handelsföretagen i Sverige kunnat utveckla effektiva och hållbara distributionsformer, som också stärkt företagens konkurrenskraft på marknaden, säger Dag Klackenberg, ordförande i Det Söderbergska Handelsprisets jury.

Priset delas ut den 11 maj för 21:a gången av organisationen Svensk Handel.

­– Det här var en överraskning men också hemskt roligt. Det är ju precis detta man hoppas, att man ska påverka med sina resultat. Hela kedjan produkt–förpackning–distribution är viktig om vi ska tjäna pengar och samtidigt minska resursutnyttjande och spill, kommenterar Gunilla Jönson.

I januari fick Gunilla Jönson också 2009 års Ekman-medalj av SPCI, Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen.

Klicka här för att komma till nyheten LTHs nyhet.

Klicka här för pressmeddelandet

Page Manager:  | 2015-11-06