Spårbarhet och riskhantering - Workshop

Den 6 februari anordnas en workshop om spårbarhet och riskhantering för nyckelpersoner i livsmedelskedjan. Våra planer är att bilda en referensgrupp kring en utvecklingsbaserad effektivitetplattform där företag kan komma till oss och få hjälp med t.ex simuleringar av livsmedelskedjor för att se var kritiska punkter och sammanhang finns  och förbättringspotentialer. På detta sätt kan man koppla hitta data på riskhantering och spårbarhet mot t.ex mer lönsamma företag, skydda varumärke, minska svinn, få nya kunder, mindre reklammationer.

Program 6 februari

Kontaktpersoner
Christina Skjöldebrand och Kaj Ringsberg
Förpackningslogistik

Anmäl dig senast den 20 januari!

Page Manager:  | 2015-11-06