The Ekman medal to Gunilla Jönson

SPCIs styrelse har med följande motivering beslutat att tilldela. 2009 års Ekmanmedalj till Gunilla Jönson.

Klick here for more details.

Page Manager:  | 2015-11-06