Tvärvetenskaplig satsning om förpackningsdesign

Förpackningslogistik är med på stor tvärvetenskaplig satsning om förpackningsdesign, som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. För vidare nyhet se länken på HDK (projektägare) i Göteborg.

Page Manager:  | 2015-11-06