Förpackningar för den hållbara butiken

Bra förpackningssystem är en förutsättning för att säker mat ska komma hela vägen från jord till bord. Framtidens förpackningssystem måste vara innovativa och utnyttja våra resurser optimalt, samtidigt som de tillfredsställer konsumentens behov vid såväl köptillfälle som användande och återvinning.

Se FORMAS film här

Förpackningsdesign för närproducerat

Ny rapport om förpackningsdesign för närproducerat gjord av förpackningslogistik i ett projekt finansierat av Skånes Livsmedelsakademi. Rapporten går att ladda ned från Skånes livsmedelsakademis hemsida.
Rapporten

Page Manager:  | 2015-11-06