Förpackningar till den hållbara butiken

Med bättre utformade förpackningar kan miljöbelastningen minska, pengar sparas och arbetsförhållandena bli bättre. Förpackningslogistik vid Institutionen för designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola är med och utvecklar förpackningssystem till en ”Hållbar butik”.

Läs hela artikeln här

Page Manager:  | 2015-11-06