Förpackningens utseende och funktion är viktigt för helhetsintrycket

Förstudien ”Förpackningsdesign för närproducerade livsmedel” besvarar hur förpackningsdesignen kan signalera mervärden som närodlat, högkvalitativt och äkta samt hur det skapas trovärdig förpackningskommunikation. Förstudien har genomförts av docent Annika Olsson, Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola på Skånes Livsmedelsakademis initiativ.

Läs hela artikeln här

Page Manager:  | 2015-11-06