Förpackningslogistik i Kunskapskanalen

Förpackningar är nödvändiga för att förflytta produkter från producent till konsument. Men hur kan man effektivisera varuflödet och bidra till ett hållbart samhälle? Annika Olsson arbetar med hur man utvecklar miljövänliga förpackningar i sin undervisning och forskning.

Föreläsningen ingår i seminariedagen Design för hållbarhet som visas i Kunskapskanalen den 27 september kl 16.25-19.00. De andra föreläsningarna från seminariedagen visas i Kunskapskanalen den 28 september kl 16.40-19.00. Moderator är Bodil Jönsson.

Page Manager:  | 2015-11-06