Formas finansierar ett treårigt forskningsprojekt

Formas för att finansiera forsknings projektet "Förpackningssystem för den hållbara butiken". Projektet sker i samverkan med Karlstads universitet.

Kontakta Annika Olsson för mer information.

Läs mer på Formas hemsida och hos Packnyheter.

Page Manager:  | 2015-11-06