God miljö på Förpackningslogistik

Förpackningslogistik tillhör den tvärvetenskapliga Institutionen för designvetenskaper, och är en av de goda utbildningsmiljöerna vid Lunds universitet.

Läs hela artikeln i LUM december 2011

Page Manager:  | 2015-11-06