I ljuset av framtiden - ny bok om styrning mot nollutsläpp - september 2013

I ljuset av framtiden – styrning mot nollutsläpp är en bok som visar hur transport- och energisystemen kan ställas om till noll koldioxidutsläpp. Boken är ett resultat av klimatforskningsprojektet LETS 2050 vid Lunds universitet, ett fyraårigt (2009-2013) forskningsprogram som finansieras av Naturvårdsverket, Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket.

Henrik Pålsson, universitetslektor på Förpackningslogistik, är en av medförfattarna till boken.

Beställ boken här

Page Manager:  | 2015-11-06