Industrin tjänar på öppenhet

Industrin måste samarbeta mer så att vi får bättre och miljövänligare förpackningar, sen kan de tävla om innehållet. Det säger Märit Beckeman som har doktorerat på vilka möjligheter det finns för innovationer i livsmedelsbranschen.

Läs hela artikeln i Sydsvenskan december 2011

Page Manager:  | 2015-11-06