Innovative Logistics Award

Innovative Logistics Award har tilldelats Annika Olsson på Förpackningslogistik "för det interdisciplinära arbetet med att kombinera två olika ämnesområden till ett gemensamt projekt kring kvalitetsmätning av livsmedel".

Page Manager:  | 2015-11-06