Invigning av logistiksatsning i Helsingborg 2013-05-22

Logistikforskningssatsningen Re-log, som innebär att Lunds universitet satsar på att bedriva forskning med inriktning mot logistikområdena ”retail service logistics” och ”citylogistik” hamnar på Campus Helsingborg. Logitiksforskningen förväntas ge positiva effekter för stadens och näringslivets fortsatta utveckling, kompetensförsörjning och konkurrenskraft, helt i linje med Helsingborgs Vision 2035.

I samband med det formella undertecknandet av avtalet mellan Helsingborgs stad och Lunds universitet bjuder vi in till pressträff och presentationsträff.

Vi ses på Drottninggatan 7 A, 22 maj kl. 15.00. Här träffar ni bland annat Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad, Per  Eriksson, rektor på Lunds Universitet  samt professor Annika Olsson, LTH. Anmälan till peter.arvebro@helsingborg.se senast den 21 maj kl 12.00.

Läs mer om Re-Log

Page Manager:  | 2015-11-06