Involvera näringslivet i undervisningen - förelsning 14 december 2012

Daniel Hellström från Förpackningslogistik föreläser på universitetets jubileumsdag ”350 år av utbildning” den 14 december i universitetsaulan med föreläsningen ”Involvera näringslivet i undervisningen”.

Se hela programmet här

Arrangemanget är kostnadsfritt och kräver ingen föranmälan.

350 år av utbildning på en eftermiddag
Välkommen till fyra-år-före-dagen den 14 december där vi under en eftermiddag färdas genom närmare 350 år av utbildning vid Lunds universitet. På plats i universitetets första undervisningslokal, Domkyrkan, får vi höra om hur undervisningen gick till på 1600- och 1700-talen. Därefter hoppar vi till nutid och möter några av universitetets framstående pedagoger som berättar om moderna undervisningsformer. Dagen avslutas med ett samtal där panelen diskuterar frågor kring framtidens utbildning. Moderator för dagen är Jan Wifstrand, f.d. chefredaktör på Sydsvenskan och DN, grundare av nyhetstjänsten Rapidus.

Page Manager:  | 2015-11-06