Låga miljökrav ställs på förpackningar

Förpackningars miljöpåverkan beror mycket på hur de ser ut innan de fylls. Men det är okänt för många konsumenter, och inte heller miljömärkningsorganen ställer tillräckliga krav på klimatsmarta tomförpackningar. Annika Olsson på Förpackningslogistik intervjuas i Sveriges Radio P1.

Lyssna på radioinslaget.

Page Manager:  | 2015-11-06