Licentiatseminarium 13 juni 2011

Den 13 juni kl. 10.15-12.00 presenterar Sandra Silgård Casell  på Förpackningslogistik  sin licentiatuppsats ” Support for the industrial packaging development process - buyer and supplier perspectives”

Seminariet kommer att hållas kl 10.15 i sal DC:304, Ingvar Kamprads Designcentrum, IKDC, Sölvegatan 26, Lund, John Ericssons väg 3, Lund.

Diskussionsledare: Sten Wandel, Teknisk logistik, LTH

Examinator: Fredrik Nilsson, Förpackningslogistik, LTH

Är du intresserad av att läsa avhandlingen innan vänligen kontakta Sandra sandra.casell@plog.lth.se

Välkommen!

Page Manager:  | 2015-11-06