Licentiatseminarium i Förpackningslogistik 11 maj 2012

Välkommen till Maisam Abbasis licenciatseminarium!

Den 11 maj kl. 10.15 presenterar Maisam Abbasi på Förpackningslogistik sin licentiatuppsats Themes and challenges in developing sustainable supply chains.

Seminariet kommer att hållas kl i sal DC:467, Ingvar Kamprads Designcentrum, IKDC, Sölvegatan 26, Lund, John Ericssons väg 3, Lund.

Diskussionsledare: Magnus Blinge, Universitetslektor, Avdelningen för logistik och transport, Chalmers Tekniska Högskola

Examinator: Daniel Hellström, Universitetslektor, Förpackningslogistik

Är du intresserad av att läsa avhandlingen innan vänligen kontakta Maisam Abbasi.

Page Manager:  | 2015-11-06